Bliv kontaktet LUK

Kontakt


info@frumollersmolleri.dk
tlf. 2178 2760

Kontakt Slagteriet
slagteriet@frumollersmolleri.dk
tlf. 4219 8184

Kontakt Restaurant:
restauranten@frumollersmolleri.dk
tlf. 6160 0361

Kontakt Kafferisteriet:
ab@chulumenda.dk
tlf. 2448 0862

Historie

 

Vi hedder Bodil og Kim Møller. Vi mødte hinanden på Vejlby Landbrugsskole i 1987, hvor vi begge gennemførte en landbrugsuddannelse. Siden har vi fået tre børn. Vi bor på Bjeragerhougård, hvor vi foruden Fru Møllers Mølleri også driver et landbrug med 500 søer og opdræt af slagtesvin. Desuden har vi 200 ha jord med forskellige kornsorter, græsfrø, græsmarker og raps.

Vi mener, at dansk landbrug gør et rigtig godt stykke arbejde. Vi landmænd har faktisk rigtig meget godt at byde på - og masser at fortælle.

Den "disneyficering", som i disse år præger den politisk korrekte holdning til det at have dyr, kan være svær at hamle op med. Vi har produktionsdyr, og vores indtægt er afhængig af at kunne producere flest mulige af slagsen af en god kvalitet. Der er stor forskel på at have et kæledyr og et produktionsdyr. Produktionsdyrene ved man allerede fra fødslen af, skal slagtes, og rent følelsesmæssigt kan man ikke involvere sig på samme måde som med et kæledyr.

Når vi i forbindelse med vores mølleri fortæller om vores produktionsmetoder, får vi ofte stillet spørgsmålet: "Hvorfor omlægger I ikke til økologi". Vi forstår godt interessen for økologi. Men vi har alligevel valgt en anden linje.
Vi har valgt et bæredygtigt landbrug, men det betyder ikke, at vi ikke tænker over, hvordan vi producerer. Vi sprøjter kun i det omfang det er strengt nødvendigt, bruger ikke stråforkortere og gøder vores jorde med husdyrgødning og supplerer med handelsgødning.

Vores ærinde har aldrig været at retfærdiggøre eller fremhæve den ene eller den anden produktionsmetode. Vores ærinde er, at forarbejde og tilberede vores produkter så skånsomt som muligt, så man kan smage kornet i brødet, smørret i kagen, at kødet er friskhakket og håndtilvirket.

Økologisk tankegang kan også være, at vi ikke transporterer vores produkter ret langt, og derved bidrager mindst muligt til CO2 regnskabet og ikke medvirker yderligere til den globale opvarmning. Vi bestræber os på, at transporten fra vores produktion og vores samarbejdspartnere er så kort som muligt.

Som man så fint siger i Norge: "Kort rejst mad" 

 

En hyggelig videopræsentation af livet på gården, på en flot sommerdag